Đầu Cosse SC và ống nối cáp điện vật liệu đồng

Đầu Cosse SC và ống nối cáp điện vật liệu đồng


Danh mục: Từ khóa:

Đầu Cosse SC và ống nối cáp điện vật liệu đồng là phụ kiện điện thường xuyên được sử dụng khi đấu nối cáp điện với các thiết bị đóng cắt trong tủ điện công nghiệp sơn tĩnh điện,  sản phẩm có vật liệu là đồng mạ kẽm. Đầu Cos SC có đủ kích cỡ đầy đủ từ cỡ 6 đến cỡ 500, lỗ bắt bulong từ 6 đến 16, có loại ngắn và dài, dày mỏng khác nhau.

Ví dụ: Kích cỡ lỗ thể hiện theo mã hàng là SC 16-6, sản phẩm đầu Cosse bít SC sẽ có lỗ là bắt bulong 6 và dùng cho cỡ cáp 16mm2.

Đầu Cosse đồng SC và ống nối cáp điện

Đầu Cosse đồng SC và ống nối cáp điện

Bảng giá đầu Cosse SC tham khảo

Liên hệ để báo giá đầu Cos tốt nhất cho đơn hàng có số lượng cụ thể

STT MÃ HÀNG MÔ TẢ ĐVT ĐƠN GIÁ
1 SC – 6 – 6 – 8 Đầu Cosse đồng SC  loại bít vật liệu đồng 99.99 % Cái 1,800
2 SC – 10 – 6 – 8 Cái 2,400
3 SC – 16 – 6 – 8 Cái 3,200
4 SC – 25 – 6 – 8 – 10 Cái 4,600
5 SC – 35 – 8 – 10 Cái 8,600
6 SC – 50 – 8 – 10 – 12 Cái 15,000
7 SC – 70 – 8 – 10 – 12 Cái 21,600
8 SC – 95 – 8 – 10 – 12 – 16 Cái 33,600
9 SC – 120 – 12 – 14 – 16 Cái 46,000
10 SC – 150 – 12 – 14 – 16 Cái 61,000
11 SC – 185 -10 -12 -14 -16 Cái 77,600
12 SC – 240 -12 -14 -16 – 20 Cái 123,600
13 SC – 300 -12 -14 -16 Cái 179,200
14 SC – 400 -14 -16 Cái 264,000

Bảng giá ống nối đồng

STT MÃ HÀNG MÔ TẢ ĐVT ĐƠN GIÁ
1 GTY – 6 ỐNG NỐI
ĐỒNG 99.99 %
Cái 2,200
2 GTY – 10 Cái 2,800
3 GTY – 16 Cái 4,400
4 GTY – 25 Cái 6,400
5 GTY – 35 Cái 10,400
6 GTY – 50 Cái 15,600
7 GTY – 70 Cái 21,600
8 GTY – 95 Cái 29,400
9 GTY – 120 Cái 41,000
10 GTY – 150 Cái 50,600
11 GTY – 185 Cái 67,200
12 GTY – 240 Cái 106,400
13 GTY – 300 Cái 153,000
14 GTY – 400 Cái 215,000
Ống nối đồng nối cáp điện

Ống nối đồng nối cáp điện