Bơm chìm hoả tiễn đài phun nước và nhạc nước

Bơm chìm hoả tiễn đài phun nước và nhạc nước


Danh mục:

Bơm chìm hoả tiễn đài phun nước và nhạc nước có được nhiều ưu điểm, lắp đặt dễ dàng hơn so với dòng bơm chìm trục ngang do thiết kế vượt trội với trọng lượng nhẹ hơn rất nhiều, vật liệu Inox bền bỉ hơn, thông số và cột áp đa dạng hơn đáp ứng hầu hết các dự án đài phun nướcnhạc nước quy mô lớn nhỏ khác nhau.

Bơm chìm hoả tiễn đài phun nước và nhạc nước

Bơm chìm hoả tiễn đài phun nước và nhạc nước

Bơm chìm hoả tiễn đài phun nước và nhạc nước

STT SẢN PHẨM HP V ÁP (m) m3/h
I. GUỒNG BƠM CRI 6 INCH – CỠ ĐỘNG CƠ 4 INCH – CÁNH INOX 304
1 S6S-48/01-4, 3″, 4 inch Motor 3 3.8-13 60-10
2 S6S-48/02-4, 3″, 4 inch Motor 4 8.5-25.5 60-10
3 S6S-60/01-4, 3″, 4 inch Motor 3 1-13 80-15
4 S6S-60/02-4, 3″, 4 inch Motor 5.5 5-25 80-15
5 S6S-60/03-4, 3″, 4 inch Motor 7.5 9-38 80-15
II. ĐỘNG CƠ COVERCO 4 INCH 1 PHA VÀ 3 PHA
1 NBS4 200M 2 HP 220V n/a n/a
2 NBS4K 300M 3 HP 220V n/a n/a
3 NBS4 200T 2 HP 380V n/a n/a
4 NBS4K 300T 3 HP 380V n/a n/a
5 NBS4K 400T 4 HP 380V n/a n/a
6 NBS4K 550T 5,5 HP 380V n/a n/a
7 NBS4K 750T 7,5 HP 380V n/a n/a
8 NBS4K 1000T 10 HP 380V n/a n/a
III. ĐỘNG CƠ FRANKLIN 4 INCH 1 PHA VÀ 3 PHA GIẢI NHIỆT NƯỚC
1 2243519204S 2 220V n/a n/a
2 2243522604 3 220V n/a n/a
3 2343259404S 2 380V n/a n/a
4 2343262604G 3 380V n/a n/a
5 2343978602G 5.5 380V n/a n/a
6 2343288602G 7.5 380V n/a n/a

Ứng dụng bơm hoả tiễn lắp ngang

Sản phẩm guồng có kích cỡ 6 inch với từ 1 tầng cánh, lắp với động cơ chìm 4 inch công suất phù hợp, phương pháp lắp đặt nằm ngang phù hợp với không gian của hồ phun và nhạc nước.

Hình ảnh minh hoạ bơm chìm đài phun sử dụng máy bơm hoả tiễn lắp theo phương ngang

Bơm chìm hoả tiễn đài phun nước và nhạc nước

Bơm chìm hoả tiễn đài phun nước và nhạc nước

Tham khảo thêm thiết bị đài phun – đèn âm nước