Bơm hỏa tiễn giếng khoan

Bơm hỏa tiễn giếng khoan Franklin Electric là một thương hiệu uy tín và chất lượng vượt trội. Hiện nay, trên thị trường máy bơm hỏa tiễn phổ biến nhất gồm có 3 loại: 4 inch kích thước 114 mm, 6 inch 150 mm và 8 inch.

Đặc điểm cấu tạo của dòng máy bơm hỏa tiễn là có nhiều tầng cánh xếp chồng lên nhau nên đẩy nước đi rất cao và xa. Cột áp của bơm cao hay thấp phụ thuộc vào số lượng tầng cánh bên trong thân bơm, càng nhiều cánh thì máy bơm càng đẩy nước đi xa.

Lưu ý: Sản phẩm máy bơm hỏa tiễn Franklin có thể ắp theo phương nằm ngang, tuy nhiên phải tham khảo kỹ thuật viên của chúng tôi để lắp đặt đúng cách.