Bơm dẫn động từ Little Giant 1-MD

Bơm dẫn động từ Little Giant


Danh mục:

Bơm dẫn động từ Little Giant – Bơm hóa chất dẫn động từ DM Series

Bơm dẫn động từ Little Giant Phù hợp Axit có độ ăn mòn THẤP, xút (Dung dịch kiềm), dung môi hóa chất, nước mặn (nước muối), dùng trong công nghiệp mạ hóa chất, bơm hóa chất vô trùng và bơm các loại hóa chất có tính oxy hóa thấp khác với nhiệt độ lưu chất lên đến 66°C. Liên hệ để được tư vấn lựa chọn bơm từ & nhận báo giá bơm từ hóa chất Little Giant.

  • Mã sản phẩm: MD, SC & HC Series
  • Kích thước: N/A
  • Công suất: N/A
  • Cột áp: N/A
  • Lưu lượng: N/A
  • Nhà sản xuất: Little Giant
  • Xuất xứ: Franklin Electric INC.
  • Bảo hành: 12 – 24 tháng

Bơm dẫn động từ Little Giant – Bơm từ hóa chất SC Series

Bơm từ SC Series Phù hợp Axit có độ ăn mòn TRUNG BÌNH, xút (Dung dịch kiềm), dung môi hóa chất, nước mặn (nước muối), dùng trong công nghiệp mạ hóa chất, bơm hóa chất vô trùng và bơm các loại hóa chất có tính oxy hóa thấp khác với nhiệt độ lưu chất lên đến 66°C.

Bơm dẫn động từ Little Giant – Bơm từ HC Series

Bơm dẫn động từ HC Series Phù hợp Axit có độ ăn mòn CAO, xút (Dung dịch kiềm), dung môi hóa chất, nước mặn (nước muối), dùng trong công nghiệp mạ hóa chất, bơm hóa chất vô trùng và bơm các loại hóa chất có tính oxy hóa thấp khác với nhiệt độ lưu chất lên đến 93.3°C.

STT Tên sản phẩm Mã sản phẩm Điện áp
(V)
Công suất
(HP)
Lưu lượng
(LPM)
Đặc tính sản phẩm
1 Bơm dẫn động từ Little Giant 1-AA-MD 230 1/200 10.1 Phù hợp Axit có độ ăn mòn THẤP, xút (Dung dịch kiềm), dung môi hóa chất, nước mặn (nước muối), dùng trong công nghiệp mạ hóa chất, bơm hóa chất vô trùng và bơm các loại hóa chất có tính oxy hóa thấp khác với nhiệt độ lưu chất lên đến 66°C.
2 1-MD 230 1/70 11.4
3 2-MD 230 1/30 32
4 TE-3-MD 230 1/20 37.1
5 4-MD 230 1/12 43.5
6 5-MD 230 1/8 57.1
7 Bơm dẫn động từ Little Giant 1.5-MDI-SC 230 1/35 20.8 Phù hợp Axit có độ ăn mòn TRUNG BÌNH, xút (Dung dịch kiềm), dung môi hóa chất, nước mặn (nước muối), dùng trong công nghiệp mạ hóa chất, bơm hóa chất vô trùng và bơm các loại hóa chất có tính oxy hóa thấp khác với nhiệt độ lưu chất lên đến 66°C.
8 2-MD-SC 230 1/25 OR 1/30 32.2
9 3-MD-SC 230 1/12 47.3
10 TE-4-MD-SC 230 1/10 53
11 TE-4-MDX-SC 230 1/10 86.3
12 5-MD-SC 230 1/8 66.2
13 Bơm dẫn động từ Little Giant 2-MD-HC 230 1/30 32.2 Phù hợp Axit có độ ăn mòn CAO, xút (Dung dịch kiềm), dung môi hóa chất, nước mặn (nước muối), dùng trong công nghiệp mạ hóa chất, bơm hóa chất vô trùng và bơm các loại hóa chất có tính oxy hóa thấp khác với nhiệt độ lưu chất lên đến 93.3°C.
14 3-MD-HC 230 1/12 47.3
15 TE-3-MD-HC 230 1/25 36.9
16 TE-4-MD-HC 230 1/10 53
17 5-MD-HC 230 1/8 66.2
18 TE-7-MD-HC 230/460 (3 Pha) 3/4 200.6
19 TE-7-MD-Ck 230/460 (3 Pha) 3/4 200.6

Little Giant Magnetic Drive Pumps MD Series

Magnetic Drive Pumps MD & SC Series application: Circulation of MILDLY corrosive acids, alkalis, solvents, brine, plating solutions, sterile solutions, and other mildly corrosive chemicals and solutions that are compatible with the pump’s material of construction

Little Giant Magnetic Drive Pumps SC Series

Magnetic Drive Pumps MD & SC Series application: Circulation of MODERATELY corrosive acids, alkalis, solvents, brine, plating solutions, sterile solutions, and other mildly corrosive chemicals and solutions that are compatible with the pump’s material of construction

Little Giant Magnetic Drive Pumps HC Series

Little Giant Magnetic Drive Pumps MD & SC Series application: Circulation of HIGHLY corrosive acids, alkalis, solvents, brine, plating solutions, sterile solutions, and other mildly corrosive chemicals and solutions that are compatible with the pump’s material of construction