Bơm hỏa tiễn - bơm nước biển Franklin - Bơm chìm hỏa tiễn Franklin

Máy bơm nước biển Franklin


Giá: Liên hệ

  • Vật liệu: Inox AISI 316, 904L hoặc Duplex Stainless Steel
  • Công suất: Đến 540HP
  • Lưu lượng: Đến 1.200 m3/h

Máy bơm nước biển Franklin FS Series là loại với vật liệu Inox AISI 316 (Chỉ thấp hơn vật liệu Duplex Stainless Steel) phù hợp sử dụng để bơm nước mặn, sử dụng bơm nước trên tàu biển, bơm cấp nước nông nghiệp và bơm cấp nước công nghiệp vv… với công suất lớn đến 540HP lưu lượng cao đạt từ 40 m3/h đến 1.200 m3/h.

Chi tiết guồng máy bơm nước biển Franklin

  • Guồng bơm 8 inch lưu lượng đạt: 100 & 130 m3/h;
  • Guồng bơm 10 inch lưu lượng đạt: 180 & 200 m3/h;
  • Guồng bơm 12 inch lưu lượng đạt: 260, 300 & 400 m3/h;
  • Guồng bơm 14 inch lưu lượng đạt: 600 m3/h;
  • Guồng bơm 16 inch lưu lượng đạt đến: 1,200 m3/h
Nhà phân phối máy bơm định lượng hóa chất ProMinent - Máy bơm hỏa tiễn Franklin - Máy bơm chìm nước thải Showfou

Nhà phân phối máy bơm định lượng hóa chất ProMinent – Máy bơm hỏa tiễn Franklin – Máy bơm chìm nước thải Showfou