Bơm định lượng CONCEPT C, Vario D, Plasma, Concept Plus và Vario C