Đầu Cosse bọc nhựa đấu nối cáp điện các loại


Danh mục: Từ khóa:

Đầu Cosse bọc nhựa đấu nối cáp điện các loại bao gồm đầu Cosse SC loại bít tỉ lệ đồng 99.99 %, ống nối đồng và nhôm, đầu Cosse chỉa Y, pin rỗng, pin đặc, pin dẹp, cos ghim cái và đực bọc nhựa vv.. Liên hệ với chúng tôi để được mức giá tốt nhất khi đơn hàng có số lượng nhiều.

Đầu Cosse bọc nhựa đấu nối cáp điện các loại

Đầu Cosse bọc nhựa đấu nối cáp điện các loại

Bảng giá đầu Cosse chỉa Y và tròn bọc nhựa tham khảo

STT MÃ HÀNG MÔ TẢ ĐVT ĐƠN GIÁ
1 SV 1.25-3, 4 (Đỏ, vàng, xanh) Đầu Cosse chỉa Y bọc nhựa Bịch 100 cái 44,000
2 SV 2.0-3, 4 (Đỏ, vàng, xanh) Bịch 100 cái 48,000
3 SV 3.5-5 (Đỏ, vàng, xanh) Bịch 100 cái 92,000
4 SV 5.5-5 (Đỏ, vàng, xanh) Bịch 100 cái 120,000
5 RV 2.0-4 (Đỏ, vàng, xanh) Đầu Cosse tròn bọc nhựa Bịch 100 cái 48,000
6 RV 2.0-5 (Đỏ, vàng, xanh) Bịch 100 cái 52,000
7 RV 3.5-5 (Đỏ, vàng, xanh) Bịch 100 cái 92,000

Giá Cosse pin rỗng, pin dẹp, pin đặc

STT MÃ HÀNG MÔ TẢ ĐVT ĐƠN GIÁ
1 E-1.0-08 Cosse pin rỗng
(Đỏ, Xanh, Vàng, Đen, Xanh Lá)
Bịch 100 cái 22,000
2 E-1.0-10 Bịch 100 cái 27,200
3 E-1.5-08 Bịch 100 cái 24,000
4 E-1.5-10 Bịch 100 cái 30,800
5 E-2.5-08 Bịch 100 cái 29,200
6 E-2.5-10 Bịch 100 cái 34,000
7 E-4.0-09 Bịch 100 cái 38,400
8 E-6.0-12 Bịch 100 cái 68,000
9 E-10-12 Bịch 100 cái 80,000
10 E-16-12 Bịch 100 cái 120,000
11 E-25-16 Bịch 100 cái 255,600
12 PTV-1.25-13 Cosse pin đặc Bịch 100 cái 84,000
13 PTV-2-13 Bịch 100 cái 96,000
14 PTV-5.5-13 Bịch 100 cái 188,000
15 DBV-1.25-14 Cosse pin dẹp Bịch 100 cái 80,000
16 DBV-1.25-18 Bịch 100 cái 112,000
17 DBV-2-14 Bịch 100 cái 88,000
18 DBV-2-18 Bịch 100 cái 116,000
19 DBV-5.5-14 Bịch 100 cái 188,000
20 DBV-5.5-18 Bịch 100 cái 208,000

Bảng giá đầu Cos ghim cái và đực

STT MÃ HÀNG MÔ TẢ ĐVT ĐƠN GIÁ
1 MDD-1.25-250 Cosse ghim đực Bịch 100 cái 80,000
2 MDD-2-250 Bịch 100 cái 88,000
3 MDD-5.5-250 Bịch 100 cái 136,000
4 FDD-1.25-250 Cosse ghim cái Bịch 100 cái 80,000
5 FDD-2-250 Bịch 100 cái 100,000
6 FDD-5.5-250 Bịch 100 cái 124,000