Nẹp lỗ công nghiệp

Nẹp bán nguyệt Nẹp lỗ công nghiệp và Máng cáp nhựa


Danh mục:

Nẹp bán nguyệt, Nẹp lỗ công nghiệpMáng cáp nhựa là các sản phẩm làm từ nhựa PVC nguyên sinh chống cháy, UL 94 V0. Máng cáp nhựa và nẹp bán nguyệt có màu trắng, nẹp lỗ công nghiệp có màu xám. Sản phẩm được ứng dụng để dùng thi công hệ thống dây dẫn trong tủ điện công nghiệp

Nẹp bán nguyệt Nẹp lỗ công nghiệp và Máng cáp nhựa

Nẹp bán nguyệt Nẹp lỗ công nghiệp và Máng cáp nhựa

Bảng giá nẹp vuông – máng cáp nhựa

Sản phẩm Mã hàng Quy cách ĐVT Đơn giá Đóng gói
Nẹp vuông 1.7m
V15/1 V1P5 1.7m 15x9mm Cây 1.7m 5.200 100 cây/bó
V18 V1P8 1.7m 18x9mm Cây 1.7m 6.100 100 cây/bó
V20 V2P 1.7m 20x11mm Cây 1.7m 7.450 100 cây/bó
V25 V2P5 1.7m 25x14mm Cây 1.7m 10.500 50 cây/bó
V30 V3P 1.7m 30x16mm Cây 1.7m 13.600 50 cây/bó
V40 V3P 1.7m 40x25mm Cây 1.7m 21.000 25 cây/bó
V50 V5P 1.7m 50x35mm Cây 1.7m 49.300 15 cây/bó
V60 V6P 1.7m 60x40mm Cây 1.7m 63.500 12 cây/bó
V80 V8P 1.7m 80x50mm Cây 1.7m 86.700 10 cây/bó

Giá nẹp lỗ công nghiệp đi dây điện tủ điện

Sản phẩm Mã hàng Quy cách ĐVT Đơn giá Đóng gói (cây/bó)
Nẹp lỗ công nghiệp 1.7m
Nẹp lỗ 25×25 NL 25/25 25x25mm Cây 1.7m 33.000 50
Nẹp lỗ 25×45 NL 25/45 25x45mm Cây 1.7m 43.500 30
Nẹp lỗ 35×35 NL 35/35 35x35mm Cây 1.7m 45.700 30
Nẹp lỗ 35×45 NL 35/45 35x45mm Cây 1.7m 50.600 20
Nẹp lỗ 45×45 NL 45/45 45x45mm Cây 1.7m 57.700 20
Nẹp lỗ 45×65 NL 45/65 45x65mm Cây 1.7m 69.000 15
Nẹp lỗ 65×65 NL 65/65 65x65mm Cây 1.7m 84.700 12

Giá nẹp bán nguyệt

Sản phẩm Mã hàng Quy cách ĐVT Đơn giá Đóng gói (cây/bó)
Nẹp bán nguyệt 1.2m
Nẹp bán nguyệt 3P DL 30 30x12mm cây 1.2m 36.000 40
Nẹp bán nguyệt 4P Dl 40 40x16mm cây 1.2m 56.000 25
Nẹp bán nguyệt 6P DL 60 60x22mm cây 1.2m 76.000 12
Nẹp bán nguyệt 8P DL 80 80x22mm cây 1.2m 116.000 10