Cuộn kháng lọc sóng hài 1 pha và 3 pha cho tụ bù

Cuộn kháng lọc sóng hài 1 pha và 3 pha cho tụ bù


Danh mục:

Cuộn kháng lọc sóng hài 1 pha và 3 pha cho tụ bù, gồm có 2 loại 6% và 7%, dùng cho tụ bù công suất từ 10KVAr đến 75KVAr, thương hiệu Omega Taiwan. Kích thước cuộn kháng sóng hài có thể có thể điều chỉnh theo yêu cầu của Khách Hàng. Thời gian giao hàng từ 15 đến 20 ngày tùy khối lượng mỗi đơn hàng.

Lọc sóng hài

Để lọc sóng hài tụ bù chỉ cần lắp nối tiếp các cuộn kháng lọc sóng hài với tụ bù. Có nhiều loại cuộn kháng 6%, 7%, và 14% và được chế tạo tương ứng với các dung lượng khác nhau của tụ bù

Cơ bản thì khi lắp cuộn kháng sẽ làm tăng khá nhiều chi phí, có thể tăng thêm khoảng 40% – 50% so với phương án không lắp. Đồng thời kích thước tủ lắp cuộn kháng cũng lớn hơn nhiều do cuộn kháng khá cồng kềnh và trọng lượng nặng.

Cần lưu ý, cuộn kháng có tác dụng triệt tiêu sóng hài nhưng cũng làm tăng điện áp vào tụ do đó nên sử dụng tụ bù có điện áp cao sẽ bền hơn.

CUỘN KHÁNG LỌC SÓNG HÀI CHO TỤ BÙ, 7%, 415V – ĐÚC KHỐI EPOXY

 • OR.07-415-10 REACTOR – 415V – 7%, dùng cho tụ bù 3 pha – 10KVAr
 • OR.07 415 20 REACTOR – 415V – 7%, dùng cho tụ bù 3 pha – 20KVAr
 • OR.07-415-25 REACTOR – 415V – 7%, dùng cho tụ bù 3 pha – 25KVAr
 • OR.07-415-30 REACTOR – 415V – 7%, dùng cho tụ bù 3 pha – 30KVAr
 • OR.07-415-40 REACTOR – 415V – 7%, dùng cho tụ bù 3 pha – 40KVAr
 • OR.07-415-50 REACTOR – 415V – 7%, dùng cho tụ bù 3 pha – 50KVAr
 • OR.07-415-60 REACTOR – 415V – 7%, dùng cho tụ bù 3 pha – 60KVAr
 • OR.07-415-75 REACTOR – 415V – 7%, dùng cho tụ bù 3 pha – 75KVAr

Bảng giá cuộn kháng lọc sóng hài loại 3 pha 6%

Bảng giá cuộn kháng lọc sóng hài loại 3 pha 6%

Bảng giá cuộn kháng lọc sóng hài loại 3 pha 6%

CUỘN KHÁNG TỤ BÙ, 7% 230V – ĐÚC KHỐI EPOXY

 • OR.07-230-10 REACTOR – 230V – 7%, dùng cho tụ bù 3 pha – 10KVAr
 • OR.07-230-20 REACTOR – 230V – 7%, dùng cho tụ bù 3 pha – 20KVAr
 • OR.07-230-25 REACTOR – 230V – 7%, dùng cho tụ bù 3 pha – 25KVAr
 • OR.07-230-30 REACTOR – 230V – 7%, dùng cho tụ bù 3 pha – 30KVAr
 • OR.07-230-40 REACTOR – 230V – 7%, dùng cho tụ bù 3 pha – 40KVAr
 • OR.07-230-50 REACTOR – 230V – 7%, dùng cho tụ bù 3 pha – 50KVAr
 • OR.07-230-60 REACTOR – 230V – 7%, dùng cho tụ bù 3 pha – 60KVAr
 • OR.07-230-75 REACTOR – 230V – 7%, dùng cho tụ bù 3 pha – 75KVAr

Bảng giá cuộn kháng loại 1 pha 6%

Bảng giá cuộn kháng loại 1 pha 6%

Bảng giá cuộn kháng loại 1 pha 6%