Đèn báo pha Công tắc xoay Nút nhấn khẩn cấp phi 22 và 25

Đèn báo pha Công tắc xoay Nút nhấn khẩn cấp phi 22 và 25


Danh mục:

Đèn báo pha Công tắc xoay Nút nhấn khẩn cấp phi 22 và phi 25 có đầy đủ các loại, sử dụng cho tủ điện, gồm loại có đèn LED và loại không đèn.

Bảng giá các loại đèn báo pha và nút nhấn khẩn cấp phi 22 và 25

STT MÃ HÀNG MÔ TẢ ĐVT ĐƠN GIÁ
1 Đèn Báo Led Ø 22 = AC220V Đèn báo LED Cái 20,600
2 Đèn Báo Led Ø 22 = DC24V Cái 20,600
3 Còi hụ đèn Led Ø22 AC220V Cái 57,800
4 Còi hụ đèn Led Ø22 DC24V Cái 57,800
5 Button Ø22 Ø25 Nút nhấn Cái 60,600
6 Button bấm dính Ø22 Ø25 Cái 60,600
7 Button đèn Led Ø22 Ø25 Cái 94,000
8 Button dính đèn Led Ø22 Ø25 Cái 94,000
9 Button đèn Led Ø 22 Cái 87,200
10 Button dính đèn Led Ø22 Cái 87,200
11 Nút nhấn dù bấm dính Ø22 Nút nhấn dù Cái 66,000
12 Nút nhấn dù bấm dính Ø25 Cái 66,000
13 Nút nhấn dù bấm nhả Ø22 Cái 61,600
14 Nút nhấn dù bấm nhả Ø25 Cái 61,600
15 Nút nhấn siêu khẩn Ø 22 Nút nhấn khẩn Cái 71,200
16 Nút nhấn siêu khẩn Ø 25 Cái 71,200
17 Nút nhấn STOP Ø22 Nút nhấn Stop siêu khẩn Cái 97,600
18 Nút nhấn STOP Ø25 Cái 97,600
Đèn báo pha Công tắc xoay Nút nhấn khẩn cấp phi 22 và 25

Đèn báo pha Công tắc xoay Nút nhấn khẩn cấp phi 22 và 25

Bảng giá các loại công tắc xoay và nút nhấn on-off phi 22 và 25

STT MÃ HÀNG MÔ TẢ ĐVT ĐƠN GIÁ
1 CTX 2 vị trí Ø22 Ø25 = 1A 1B Công tắc xoay Cái 65,800
2 CTX 3 vị trí Ø22 Ø25 = 1A 1B Cái 65,800
3 CTX cần dài 2 vị trí Ø22 Ø25 =1A 1B Cái 65,800
4 CTX cần dài 3 vị trí Ø22 Ø25 =1A 1B Cái 65,800
5 CTX đèn Led 2 vị trí Ø22 Ø25 =1A1B Công tắc xoay có đèn LED Cái 99,800
6 CTX đèn Led 3 vị trí Ø22 Ø25 =1A1B Cái 99,800
7 CTX cần dài Led 2 vị trí Ø22 =1A1B Cái 139,800
8 CTX cần dài Led 3 vị trí Ø22 =1A1B Cái 139,800
9 on/off có đèn Led Ø22 Ø25 = 1A 1B On/Off có đèn và không đèn Cái 90,000
10 on/off không đèn Ø22 Ø25 = 1A 1B Cái 59,800
11 CTX có chìa 2 vị trí Ø22 Ø25 = 1A 1B Công tắc xoay có chìa khóa Cái 81,200
12 CTX có chìa 3 vị trí Ø22 Ø25 = 1A 1B Cái 81,200