Băng cảnh báo cáp ngầm điện lực và đường ống

Băng cảnh báo cáp ngầm điện lực và đường ống


Danh mục:

Băng cảnh báo cáp ngầm điện lực và đường ống có vai trò vô cùng quan trọng trong các ngành xây dựng, điện lực, cầu đường vv… Băng cảnh báo sẽ giúp nhà thầu thi công và mọi người nhận biết được có cáp điện ngầm trong lòng đất nguy hiểm để tránh và đảm bảo an toàn tốt hơn.

Giá băng cảnh báo cáp ngầm

STT Tên sản phẩm ĐVT Quy cách Đơn giá
1 BĂNG CẢNH BÁO CÁP NGẦM CUỘN 15*100M 95,000

Băng cảnh báo công trình ngầm quan trọng vì có những tai nạn xảy ra do không có các thiết bị cảnh báo dưới đất nguy hiểm. Trong quá trình thi công không nhận ra được có cáp ngầm trong lòng đất hay không.

Băng cảnh báo cáp ngầm điện lực và đường ống

Băng cảnh báo cáp ngầm điện lực và đường ống

Ứng dụng

Băng cảnh báo được chôn dưới lòng đất với mục đích để:

  • Đảm bảo cho hệ thống cáp điện được an toàn không bị xâm hại bởi yếu tố vô tình của con người trong quá trình thi công, đào đất vv..
  • Báo hiệu vị trí của cáp ngầm, từ đó con người và nhà thầu thi công có phương án bảo đảm an toàn phù hợp cho mình, tránh bị giật điện.
  • Sản phẩm băng cảnh báo bền với nước, khó phân hủy, tách rời nên được chôn ngầm lòng đất.