Máy bơm Ebara CDX Series & 2CDX Series

Máy bơm Ebara CDX Series


Danh mục:

Máy bơm nước Ebara CDX Series & 2CDX Series

Máy bơm Ebara CDX Series & 2CDX Series: Gồm có 1 pha 220V & 3n pha 380V, công suất Máy bơm Ebara CDX Series & 2CDX Series từ 0.5 HP đến 4 HP, dãy lưu lượng và cột áp bơm đa dạng. Máy bơm nước Ebara CDX Series & 2CDX Series được thiết kế có buồng bơm và cánh bơm bằng Inox, 1 tầng cánh và 2 tầng cánh.

Bảng giá Máy bơm Ebara tham khảo

STT Mã sản phẩm Công suất Điện áp Cột áp Lưu lượng Đơn giá
kW HP Volt Mét Lít/Phút VNĐ
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH – Máy bơm Ebara – Buồng bơm và cánh bơm bằng inox
1 CDXM/A 70/05 0.37 0.5 220V 20.7-15.7 20-80 6,091,000
2 CDX 120/7 0.55 0.75 380V 20.5-12.5 20-100 7,069,000
3 CDXM 120/7 0.55 0.75 220V 20.5-12.6 20-100 7,069,000
4 CDXM/A 90/10 0.75 1 220V 30.3-23.3 20-100 6,935,000
5 CDX 90/10 0,75 1 380V 30.3-23.3 20-100 7,224,000
6 CDX/A 120/12 0.9 1.2 380V 29.5-19.5 50-160 8,758,000
7 CDXM/A 120/12 0.9 1.2 220V 29.5-19.5 50-160 8,402,000
8 CDXM/B 120/20 1.5 2 220V 37.5-28.6 50-160 11,359,000
9 CDX/A 120/20 1.5 2 380V 37.5-28.6 50-160 11,559,000
10 CDXM 200/12 0.9 1.2 220V 20.6-12.5 80-250 9,728,000
11 CDX 200/12 0.9 1.2 380V 20.6-12.5 80-250 9,830,000
12 CDXM/B 200/20 1.5 2 220V 34-23 80-250 11,248,000
13 CDX/A 200/20 1.5 2 380V 34-23 80-250 11,470,000
BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH – Buồng bơm và cánh bằng inox
14 2CDX 70/10 0.75 1 380V 38.5-27 20-80  10,736,000
15 2CDX/A70/12 0.9 1.2 380V 45-30 20-80  10,892,000
16 2CDX/A 70/15 1.1 1.5 380V 52.5-36.5 20-80  12,137,000
17 2CDXM/B 70/15 1.1 1.5 220V 52.5-36.5 20-80  12,226,000
18 2CDXM/B 120/15 1.1 1.5 220V 42-30 40-150  12,693,000
19 2CDX/A 70/20 1.5 2 380V 60-44 20-80  12,848,000
20 2CDXM/B 70/20 1.5 2 220V 60-44 20-80  12,742,000
21 2CDX 120/15 1.1 1.5 380V 42-30 40-150  12,626,000
22 2CDX 120/20 1.5 2 380V 51.5-36.5 40-150  14,360,000
23 2CDXM/B 120/20 1.5 2 380V 51.5-36.5 40-150  14,827,000
24 2CDX 120/30 2.2 3 380V 59-44 40-150  16,894,000
25 2CDX 200/30 2.2 3 380V 52-39.5 60-210  16,894,000
26 2CDX 120/40 3 4 380V 67-52 40-150  18,450,000
27 2CDX 200/40 3 4 380V 62.5-49 60-210  18,450,000