Motor điện có thắng từ EJ - Động cơ điện thắng từ

Motor điện có thắng từ EJ


Danh mục:

Motor điện có thắng từ EJ – Động cơ điện thắng từ

Motor điện có thắng từ EJ – Động cơ điện thắng từ có từ 1.1 KW đến 11KW. Điện áp 3 pha 380v. Phanh từ sử dụng điện áp 1 pha hoặc 3 pha. Nếu mất điện khi vận hành, chế độ ngừng phanh bằng tay vẫn cho phép người sử dụng đưa hệ thống về vị trí cần thiết.

Ứng dụng Motor điện có thắng từ EJ – Động cơ điện thắng từ

Động có điện 3 pha có thắng từ – Motor điện 3 pha có thắng từ EJ được ứng dụng, Dùng để giảm tốc độ đột ngột hoặc dừng lại, dùng cho rất nhiều nhà máy có băng chuyền sản xuất.

Bảng giá Motor điện có thắng từ EJ – Động cơ điện thắng từ tham khảo

TÊN HÀNG ĐƠN GIÁ
Động cơ có phanh 3 pha 1.5kw-4 Poles 5.430.000
Động cơ có phanh 3 pha 2,2kw-4 Poles 6.220.000
Động cơ có phanh 3 pha 3,0kw-4 Poles 6.930.000
Động cơ có phanh 3 pha 4,0kw-4 Poles 8.580.000
Động cơ có phanh 3 pha 5,5kw-4 Poles 9.860.000
Động cơ có phanh 3 pha 7,5kw-4 Poles 14.650.000