Động cơ điện Teco - Motor điện Teco

Motor điện Teco


Danh mục:

Động cơ điện Teco – Motor điện Teco

Motor điện Teco, Động cơ điện Teco gồm có Motor 1 pha & Motor 3 pha, công suất Motor Teco từ 0.5HP (0.37kW) đến 150HP (110kW). Động cơ điện Teco có dòng 2 cực, 4 cực & 6 cực tương ứng với tốc độ 2.900 rpm – 1.450 rpm & 960 rpm. Giá Motor mặt bích cao hơn giá Motor chân đế 10%, bảng giá Motor Teco tham khảo chưa bao gồm 10% VAT.

Bảng giá Motor Teco

Bảng giá Motor Teco
HP kW Điện áp (V) 2 Poles (2900rpm) 4 Poles (1450 rpm) 6 Poles (960 rpm)
0.5 0.37 220/380 1.629.000 1.629.000 2.072.000
1 0.75 220/380 2.231.000 2.423.000 2.744.000
2 1.5 220/380 2.539.000 2.600.000 3.832.000
3 2.2 220/380 3.367.000 3.456.000 4.893.000
5.5 4 220/380 4.420.000 4.537.000 7.062.000
7.5 5.5 380 6.740.000 6.918.000 8.238.000
10 7.5 380 7.335.000 7.527.000 11.030.000
15 11 380 11.208.000 11.208.000 15.039.000
20 15 380 12.898.000 13.247.000 18.871.000
25 18.5 380 16.538.000 17.879.000 23.024.000
30 22 380 20.527.000 21.088.000 29.887.000
40 30 380 25.207.000 27.082.000 38.453.000
50 37 380 29.319.000 32.733.000 44.515.000
60 45 380 42.894.000 42.894.000 56.557.000
75 55 380 50.098.000 50.098.000 67.881.000
100 75 380 64.836.000 63.413.000 109.734.000
125 90 380 77.823.000 75.455.000 133.120.000
150 110 380 133.777.000 117.500.000 152.080.000
Giá Motor mặt bích = Giá Motor chân đế + 10%; Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT