Relay Omron - Relay trung gian - Relay kiếng

Relay Omron – Relay trung gian – Relay kiếng


Danh mục:

Relay Omron - Relay trung gian - Relay kiếng

Relay Omron – Relay trung gian – Relay kiếng

Relay Omron – Relay trung gian – Relay kiếng

Cung cấp Relay OmronRelay trung gianRelay kiếng, gồm các chủng loại 5A và 10A. Relay Omron 8 chân – 14 chân, 2 và 3 cặp tiếp điểm 5A hoặc 10A, có hoặc không có đèn hiển thị, chân dẹp hoặc chân tròn. Cung cấp relay hoặc nguyên bộ gồm relay và chân đế.

Thông tin liên hệ nhà cung cấp relay omron

NGOC NGUYEN AN LLC
Showroom: 40 – 42 Nguyễn Ảnh Thủ, P. TCH, Quận 12, Tp. HCM
Hotline: 093 824 8589 – Điện thoại: (08) 3 718 5606 – Fax: (08) 6 250 0125
Email: info@vnaco.com – Web: www.ngocnguyenan.com

Thông số và Model Relay Omron cơ bản

Relay trung gian (Relay kiếng) dòng 5A
STT Mã Relay Mô tả Đơn giá
1 MY2N AC24 8 chân, 2 cặp tiếp điểm 5A, có đèn hiển thị Liên hệ
2 MY2N AC100/110 8 chân, 2 cặp tiếp điểm 5A, có đèn hiển thị
3 MY2N AC220/240 8 chân, 2 cặp tiếp điểm 5A, có đèn hiển thị
4 MY2N DC12 8 chân, 2 cặp tiếp điểm 5A, có đèn hiển thị
5 MY2N DC24 8 chân, 2 cặp tiếp điểm 5A, có đèn hiển thị
6 MY4N AC24 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 5A, có đèn hiển thị
7 MY4N AC100/110 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 5A, có đèn hiển thị
8 MY4N AC220/240 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 5A, có đèn hiển thị
9 MY4N DC12 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 5A, có đèn hiển thị
10 MY4N DC24 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 5A, có đèn hiển thị
Relay trung gian (Relay kiếng) dòng 10A
STT Mã Relay Mô tả Đơn giá
1 LY2N DC12 8 chân, 2 cặp tiếp điểm 10A Liên hệ
2 LY2N AC100/110 8 chân, 2 cặp tiếp điểm 10A, có đèn hiển thị
3 LY2N DC24 8 chân, 2 cặp tiếp điểm 10A, có đèn hiển thị
4 LY2N AC220/240 8 chân, 2 cặp tiếp điểm 10A, có đèn hiển thị
5 LY4N DC12 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 10A
6 LY4N DC24 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 10A
7 LY4N AC100/110 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 10A, có đèn hiển thị
8 LY4N AC200/240 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 10A, có đèn hiển thị
9 MKS2P AC110 8 chân tròn, 2 cặp tiếp điểm 10A
10 MKS2P AC220 8 chân tròn, 2 cặp tiếp điểm 10A
11 MKS2P DC24 8 chân tròn, 2 cặp tiếp điểm 10A
12 MKS3P AC110 11 chân tròn, 3 cặp tiếp điểm 10A
13 MKS3P AC220 11 chân tròn, 3 cặp tiếp điểm 10A
14 KS3P DC24 11 chân tròn, 3 cặp tiếp điểm 10A
Chân đế cắm cho Timer và Relay
STT Mã hàng Mô tả Đơn giá
1 PF083A-E đế 08 chân tròn cho relay MKS2P, timer H3CR-A8, H3JA-8 Liên hệ
2 PF113A-E đế 11 chân tròn cho relay MKS3P, timer H3CR-A
3 PTF08A-E đế 08 chân, cho relay LY2
4 PTF14A-E  đế 14 chân, cho relay LY4
5 PYF08A-N đế 08 chân, cho relay MY2, H3Y-2
6 PYF14A-N đế 14 chân, cho relay MY4, H3Y-4